מנעול הקודן מאפשר פתיחה ונעילה של הדלת באמצעות קודי אישי בן 6 ספרות,ניתן להזין עד 200 קודים שונים. למנעול הקודן צילינדר סמוי המאפשר פתיחה ונעילה של הדלת באמצעות מפתח מכאני לשומרי שבת ובאישור מכון "צמת".

מנעול טביעת אצבע מאפשר פתיחה ונעילה של הדלת באמצעות טביעת אצבע וניתן להזין עד 150 טביעות אצבע שונות. בנוסף מאפשר פתיחה ונעילה של הדלת גם באמצעות קוד אישי בן 6 ספרות וניתן להזין עד 75 קודים שונים. גם במנעול טביעת האצבע יש צילינדר סמוי המאפשר פתיחה ונעילה באמצעות מפתח מכאני לשומרי שבת ובאישור רמכון "צמת".