במנעול טביעת האצבע דגם "ונוס" ניתן להזין 150 טביעות אצבע שונות ו-75 קודים שונים.

במנעול הקודן ניתן להזין 200 קודים שונים.