למנעול מנגנון חירום במקרים בהם לא שמנו לב להתראות ולא החלפנו סוללות בזמן. יש לקנות סוללה מלבנית 9V ולהצמיד אותה לזיזים בתחתית המנעול הסוללה תזרים מתח חלופי ואז נוכל להניח את טביעת האצבע או להקיש קוד ולהיכנס הביתה. עם אילוק לעולם לא תמוד חסר אונים מול דלת נעולה!