כאשר מתח הסוללות מתחיל להחלש, בכל פעם שנפתח או ננעל את הדלת המנעול יצפצף והנורית תבהב אדום ירוק, כך המנעול מתריע כי יש להחליף סוללות. מהרגע שהמנעול החל לצפצף נותרו לנו 100 פעולות נוספות בטרם הסוללות יתרוקנו לחלוטין.