למנעולים של אילוק מנגנון חירום.
כאשר מתח הסוללות יורד המנעול יצפצף והנורית הקטנה בצד שמאל למעלה תהבהב (אדום ירוק), התרעה זו מלמדת כי יש להחליף סוללות. מהרגע שהמנעול התריע ישארו כ- 100 פעולות נוספות בטרם המתח יסתיים לחלוטין.
במקרה כזה,
קנה סוללה מלבנית 9V
הצמד אותה לשני הזיזים שנמצאים בתחתית המנעול.
מתח חלופי יוזרם מהסוללה המלבנית.
הנח אצבע או הקש קוד אישי היכנס והחלף סוללות.