ראשית הכן 4 סוללות AA איכותיות (לא נטענות), מברג פיליפס, מפתח Y ומפתחון קטן (קיבלת עם צרור המפתוחת).
להלן סדר הפעולות:
בעזרת המפתחון הקטן שלוף את הדיסקית המגנטית העגולה שעל גבי הידית העגולה.
בעזרת מברג הפיליפס שחרר את הבורג ושלוף החוצה את הידית העגולה.
בעזרת מפתח ה-Y שחרר את הטבעת המתכתית ואת הטבעת פלסטיק ושלוף אותם החוצה.
הסר את הפאנל המתכתי.
פתח את מכסה בית הסוללות והחלף בסוללות חדשות.
כעת חזור על סדר הפעולות מהסוף להתחלה.
החזר את הפאנל המתכתי
החזר את טבעת הפלסטיק ואת הטבעת המתכתית והדק אותה באמצעות מפתח ה-Y
החזר את הידית העגולה והדק את המברג בעזרת המפתח פיליפס
החזר את הדיסקית העגולה הקטנה.