הוספת משתמש קבוע בטביעת אצבע

על מנת להוסיף משתמש קבוע למערכת נבצע את הפעולות הבאות:

נדליק את המנעול על ידי העברת היד על המסך הראשי.

כאשר המנעול דולק נקיש על כפתור ה"אנטר"

כעת המנעול מבקש זיהוי מנהל ניתן להזדהות באחת משלושת הדרכים הבאות:
הקשת קוד בעל 6 ספרות ולחיצה על מקש אנטר, או הצמדת ציפ המנהל למסך מגע בחלק התחתון, או הנחת טביעת אצבע מנהל על החיישן.

  • הקשת קוד בעל 6 ספרות ולחיצה על מקש אנטר
  • הצמדת ציפ המנהל למסך מגע בחלק התחתון
  • הנחת טביעת אצבע מנהל על החיישן.

בסיום ההזדהות ניתן לצפות בתפריט המערכת אשר בו ניתן לנווט על ידי כפתורי החצים אשר נמצאי על הספרות 2 ו-8.

בכל רגע נתון נוכל ללחוץ על האות C ולחזור פעולה אחת אחורה.

נבחר באופציה הראשונה בתפריט "קליטת משתמשים" באמצעות לחיצה על כפתור ה"אנטר"

כעת יופיע על הצג קליטת קבוע ונאשר באמצעות לחיצה על כפתור ה"אנטר"

נבחר בקליטת טביעת אצבע, ונאשר בלחיצה על מקש האנטר. 

לכל משתמש במערכת יוצמד מספר משתמש אשר אותו צריך לשמור להמשך על מנת לבצע פעולות נוספות על אותו משתמש. כאן לדוגמה מספר המשתמש הוא 0050 נאשר את מספר המשתמש על ידי לחיצה על מקש האנטר. 

בשלב הבא נניח את האצבע של המשתמש הקבוע על החיישן בזויות שונות עד לקבלת הודעת אישור.

לאחר קבלת אות האישור ניתן להמשיך ולהזין טביעות אצבע נוספות. שימו לב שלכל טביעת אצבע יוצמד מספר משתמש חדש שיוצג על גבי המסך.

על מנת לסיים את תהליך הקליטה, נלחץ על מקש "C" לחיצה ארוכה ונצא מהתפריט.