הגדרת שלט רחוק

1
בחרו ב״Remote״ בתפריט הראשי באפליקציה.
1
2
לחצו על ״Add Remote״ בתחתית המסך.
2
3
הזינו שם לשלט ולחצו על כפתור ״המשך״.
3
4
לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הנעילה בשלט עד לקבלת הבהוב מהיר ולאחר מכן לחצו על כפתור ״המשך״ באפליקציה.
4
5
לחצו על כפתור ה ״+״ הכחול מתוך רשימת השלטים.
5
6
השלט הרחוק התווסף בהצלחה.
6

סוגי ההרשאות: #

קבוע

מורשה לפתוח ללא הגבלה.

זמני

ניתן להגביל בזמן – זמן התחלה וזמן סיום.

חוזר

ניתן להגביל בימים ושעות וגם זמן התחלה וזמן סיום ההרשאה.

דילוג לתוכן