הגדרת מגשר GATEWAY

שיוך GATEWAY לאפליקציה: #

1
פתח את התפריט הראשי ובחר GATEWAY.
1
2
לחץ על ״+״.
2
3
בחר סוג GATEWAY מתאים.
3
4
לחץ ״המשך״ כאשר האור מהבהבה אדום כחול לסירוגין.
4
5
לחץ ״+״ כחול מתוך הרשימה.
5
6
בחרו את רשת ה WIFI והזינו סיסמא ושם.
6

מצבי אורות: #

מצב המתנה (מוכן לשיוך)

אור אדום וכחול מהבהבים לסירוגין.

מצב עבודה תקין

אור כחול.

בעיה ברשת

אור אדום.

דילוג לתוכן