תקנון תנאי שימוש באתר ELOCK

ברוכים הבאים לאתר הבית של חברת ELOCK (להלן:"ELOCK")

 1. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של ELOCK   (להלן: "התקנון" )
 2. הצפייה והשימוש והרכישה באתר והן בחנויות ELOCK כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.
 3. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 4. ELOCK  רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 5. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 6. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 7. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.
 8. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 9. בכל מקום בו רשום ELOCK  הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הצוותים בחנויות וכל מי מטעמה.

תנאי הרכישה באתר ELOCK

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר ELOCK  מתבצעות באמצעות חברת דיגיטל אילוק אינטרנשיונל בע"מ ח.פ 513922229 רח' ספיר 6 הרצליה דוא"ל efrat@elock.co.il אתר הבית www.elock.co.il.
 2. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.
 3. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי בחירת המוצר הרצוי ומילוי טופס ההזמנה . לאחר קבלת ההזמנה יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר ביצוע תשלום. מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר בלבד אינם מהווים ביצוע עסקה.
 4. למען הסר הספק, מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע"י ELOCK וקבלת תשלום בפועל.
 5. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה ELOCK רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.
 6. ELOCK שומרת לעצמה את הזכות לצאת במבצעים , לקבוע את תוקפם, לקצרם או להאריכם על פי שיקול דעתה והכל על פי דין.
 7. משלוחים עד הבית: ELOCK מספקת שירות של משלוחים עד הבית באמצעות דואר שליחים. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות מרחק ואזורים. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.
  עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
 8. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.
  אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו"ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.
 9. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.
 10. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.
 11. אספקת מוצרים ברכישה באתר: ELOCK תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי ראשון עד חמישי לא כולל יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. 
 12. אספקה באמצעות חנויות ELOCK- לבחירת הלקוח יש אפשרות לאסוף את המוצר אשר רכש מאחת מחנויות ELOCK בהרצליה או חולון.
 13. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף יש להציג ת.ז וכן את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה.

מדיניות ביטול עסקה באתר האינטרנט של ELOCK

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התימצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
  1. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ELOCK באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר והוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שום שימוש.
   באמצעות פניה דרך:
   • בדוא"ל efrat@elock.co.il
   • דרך האתר www.elock.co.il
   • בשיחת טלפון 1700-70-70-41.
  2. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
  3. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.
  4. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר לחברת ELOCK באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שום שימוש.
  5. ביטול עסקה לא יתאפשר במקרים הבאים:
   • טובין שנעשה בהם שימוש.
   • טובין אשר הוצאו מאריזתם המקורית. 
 3. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט- לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דואל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.
דילוג לתוכן