המוצרים שלנו

Premium

מנעול חכם
חדש

Venus

מנעול טביעת אצבע

Handy

ידית טביעת אצבע

Crystal

מנעול חכם לדלת זכוכית

Buzz

פעמון מצלמה

Spark

מנעול חכם לדלת אלומיניום

View

עינית מצלמה

Kodi

מנעול קודן