אחריות

חברת ״דיגיטל אי לוק אינטרנשיונל בע״מ (להלן: ״elock״) תהא אחראית כלפי הלקוח במשך תקופת האחריות (כהגדרתה להלן), היא תתקן ו/או תחליף על פי שיקול דעתה המוחלט, כל חלק במנעול שיראה לה פגום ואשר גורם לתקלה ולפעולה בלתי תקינה של המנעול.

תקופת האחריות של המנעול תחל מיום ההתקנה, למשך תקופה של 12 חודשים.

קבלת שירות על פי תעודת אחריות זו במקרה של פגם או פעולה בלתי תקינה של המנעול יש לפנות לשירות הלקוחות של elock בטלפון 1700-70-70-41 או ישירות למתקין המוסמך מטעמה בלבד! כל פעולה אחרת תסיר את האחריות מ-elock. היה וימצא על ידי elock כי הפגם או התקלה מכוסים במסגרת אחריות זו, התיקון או ההחלפה של המנעול יבוצעו בבית הלקוח.

מה אינו מכוסה במסגרת אחריות זו?

 • אחריות זו אינה מכסה פגם או נזק שנגרמו כתוצאה מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, ופעולות או מקרים אחרים שהם מעבר לשליטה הסבירה של elock. 
 • אחריות זו אינה מכסה פגם או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות, מטיפול לא נאות במנעול לרבות אם המנעול או איזה מחלקיו, נפתח, הוחלף או תוקן על ידי גורם שאינו טכנאי מוסמך מטעמה של elock. 
 • אחריות זו אינה מכסה בלאי סביר של המכשיר כתוצאה משימוש. 
 • אחריות זו אינה מכסה פגם או נזק שנגרמו כתוצאה ממכה חדה, מחוסר זהירות בהכנסת חפצים דרך פתח הדלת (כגון: מקרר, ספה וכדומה). 
 • אחריות זאת אינה מכסה איבוד קוד המנהל. 
 • אחריות זו אינה מכסה סוללות כלל. 
 • אחריות זו אינה מכסה נזקי מים כלל. 
 • אין לנקות בשום חומר ניקוי ו/או סמרטוט ו/או מים ו/או מטלית לחה כל דבר ו/או אחר את קורא טביעת האצבע, במקרה כזה תוסר אחריות החברה מהמנעול. 
 • אחריות זו אינה חלה על תקלות ברשת WIFI הביתית של הלקוח, כמו כן היא הינה חלה על הצורך בהגדרת רשת ה WIFI לאחר ההתקנה הראשונית, מכל סיבה שהיא לרבות החלפת ראוטר / החלפת ספק על ידי הלקוח. 
 • אחריות זו אינה מכסה בעיות הנובעות מתקלה מכנית בדלת, אשר תגרום למנעול לעבוד באופן שאינו תקין, לרבות תקלות במנגנון הדלת, תקלות בצילינדר, כיוון הדלת וכדומה. 
 • השימוש באפליקציה הינו באחריות המשתמש בלבד ואין בשימוש באפליקציה כדי להטיל על elock אחריות מכל סוג שהוא.

הגבלת אחריות

תעודת אחריות זו מהווה חלק מעסקת המכר והיא מחליפה כל אחריות או חובה אחרת של elock, מפורשת או מכללא, בין מכתב ובין בע״פ. אחריות זו חלה אך ורק על עלות הביקור והתיקון של החלק או המנעול. elock אינה נטולת על עצמה אחריות לכל נזק כספי ו/או מניעת רווח ו/או נזק תוצאתי כלשהו ישיר ו/או עקיף, העלולים להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המכשיר, הן בתקופת האחריות והן לאחריה. תעודת אחריות זו לא תחול על כל אובדן או נזק אשר יגרמו בשל מחדל הלקוח ו / או משתמש נוסף, למלא אחר ההסכם או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא או בחשבון או בשל גניבת המכשיר הנייד או בכל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. תעודת אחריות זו אינה מהווה בשום אופן התקשרות לשם ביטוח ואיננה מהווה חוזה ביטוח בשום צורה שהיא. כמו כן, מובהר, כי תעודת אחריות זו אינה מהווה חוזה שמירה, והאחריות אינה מכסה שמירה על הבית ו/או על תכולתו ואינה מכסה מקרים של פריצה לבית, גניבת תכולה, השחתה ו/או כל נזק אחר. מובהר, כי אין להשאיר את מפתחות ביתך, ולהסתמך על שירותי המערכת באופן בלעדי – יש להצטייד במפתח פיזי – ולוודא שהדלת אכן ננעלה. אין סמכות או רשות לנציג כלשהו של elock או כל אדם או גוף אחר לשנות תנאי אחריות זו או לקבל כל התחייבות אשר איננה עומדת בהתאמה מוחלטת עם תנאי תעודת אחריות זו. 

על מנת שהאחריות תכנס לתוקפה נא למלא את הפרטים ולשלוח ל-elock, רח' ספיר 6 הרצליה או באימייל ל-efrat@elock.co.il בכדי שתיקלט במחלקת שירות הלקוחות. 

דילוג לתוכן